Hastanemiz
Türkiye’nin Diyabet Hastanesi’nin temelleri, diyabetlilerin başvuru merkezi olan, 1955 yılında kurulmuş Türk Diyabet Cemiyeti ve 1999’dan beri hizmet veren Türk Diyabet ve Obezite Vakfı‘nın bilgi ve deneyimi üzerinde yükseliyor. Türk Diyabet Cemiyeti, Türkiye’de diyabetin bilinmesi ve tedavisi için çalışan ilk sivil kuruluştur; gerçekleştirdikleri eğitimler, diyabet taramaları, kamplar, konferanslar ve yayınlarla diyabet farkındalığını halka ve sağlık personeline yaymış ve diyabetlilere özel sağlık hizmeti veren Diyabet Merkezi’nin kuruluşuna da önderlik etmiştir. Bilimsel gücünü İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi kökenli öğretim üyelerinden alan bu merkez, başta cemiyetin kurucusu Prof. Dr. Muzaffer Şevki Yener olmak üzere Celal Öker, Nazif Bağrıaçık, Ali İpbüker, Hüsrev Hatemi, Üstün Korugan, Sevim Devrim, Hasan İlkova, Zeynep Oşar Siva, Taner Damcı, Volkan Yumuk, Mücahit Özyazar gibi değerli hocalarla ülkemizde diyabetle mücadelede çok önemli çalışmalar yapmıştır. 60 yıllık süreç içinde Diyabet Merkezi’ne 1990 yılında Harbiye’deki Diyabet Hastanesi eklenmiş, 1999’da Türk Diyabet ve Obezite Vakfı kurulmuştur. Diyabetin bilinirliği için başta T.C. Sağlık Bakanlığı olmak üzere ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği yapan Türk Diyabet Cemiyeti ve Diyabet Hastanesi, kısa sürede bir referans merkezi haline gelmiştir. Harbiye’deki Diyabet Hastanesi’nin fiziki koşullarının yetersiz kalması nedeniyle Türk Diyabet Cemiyeti ve Türk Diyabet ve Obezite Vakfı, birlikte başlattıkları ve sürdürdükleri bu hizmeti yeni bir mekânda gerçekleştirmeye karar vermişlerdir. Gerek bu iki kamu yararına çalışan kurumun varlıkları, gerekse şehrimizin ve bağışsever halkımızın katkılarıyla yeni hastanemizin yapımı İstanbul’un Anadolu yakasındaki yeni yerinde hizmete girmiştir. Hastanemize 1955 yılından bugüne Türk Diyabet Cemiyeti ve Türk Diyabet ve Obezite Vakfı’nın hizmet bayrağını taşıyan hocalarımızdan Prof. Dr. Nazif Bağrıaçık’ın ismi verilmiştir. Prof. Dr. Nazif Bağrıaçık Diyabet Hastanesi, Türk Diyabet Cemiyeti ile Türk Diyabet ve Obezite Vakfı’nın birlikte var ettiği bir sağlık kuruluşudur. Modern hastane mimarisi ve gelişmiş teknolojik özelliklerinin yanısıra Koroner Yoğun Bakım, 3. Düzey Genel Yoğun Bakım üniteleri ve büyük cerrahi operasyonların yapılabilmesine olanak sağlayacak ameliyathaneye sahiptir. Toplam 66 yatak kapasiteli hastanemiz, diyabet ve obezite hastalarının her tür tanı, tedavi ve takiplerinin yanısıra, göz, kulak burun boğaz, ortopedi, kardiyoloji, fizik tedavi, nöroloji, plastik cerrahi, beslenme ve diyet alanında hizmet vermektedir. Türk Diyabet Cemiyeti’nin 60 yıla ve Türk Diyabet ve Obezite Vakfı’nın 20 yıla yaklaşan geçmişi ile sağlık alanındaki güçlü birikimi hastanemizin en önemli güvencesidir. Prof. Dr. Nazif Bağrıaçık Diyabet Hastanesi, cemiyet ve vakfın desteğiyle kamu sağlığı ve kamu hizmetini önceleyen kimliğiyle kâr amacı gütmeden topluma sağlık hizmeti sunmaya çalışan bir kuruluştur.