Derneğimiz
Türk Diyabet ve Obezite Vakfı Web sayfalarına hoş geldiniz. 55 yılı aşan kuruluşu ile ülkemizde şeker hastalığınıntanınması, tedavisi ve önlenmesinde öncü olmuş kuruluşumuz,ülke sathına yayılmış şubeleri ve bizimle çalışmışuzmanları ile 8 milyon şeker hastasına ve bir o kadar da ailemensuplarına diyabet konusunda yardımcı olmaktadırlar. Kamuyararına çalışan her iki kuruluşumuz sizler için birçokyenilik ve açılımlar ile sağlıklı yaşam ve diyabetinkomplikasyonlarından korunmanın yollarını ve sırlarınıverecektir. Hastalığa sağlıklı tanı konması, gelişmişbir laboratuar ve testlerle imkanlaşır. Özel Diyabet Hastanesi buimkanları bünyesinde bulunduran güvenilir birkuruluştur. Hastanenin kendi sahasında gelişmiş bölümleri,uzun yılların deneyimlerinden sonra yeni gelişimlerle çokbaşarılı hizmetler vermektedir (Göz tarama bölümü, lazer vecerrahi bölümleri en modern ameliyatları gerçekleştirmektedir).Ayak bakım ve cerrahi bölümleriyle, Doppler ve Ultrasonografilaboratuarları hergün hastalarımızınhizmetindedir. Hastalarımıza, refakatlarına vepolikliniklerimize gelen herkese sağlıklı beslenmeye uygun hizmetveren bir diyet mutfağımız hergün açıktır. Eğitim herşeyin esasını oluşturur. Diyabet gibi hayat boyu süren birhastalıkta tedavinin vazgeçilmez en önemli unsur Eğitimdir.Hergün eğitim hemşirelerimiz ve haftada bir gün doktorlarımıztarafından bu eğitimler yapılmaktadır.